Filosofisk poliklinikk: Hvorfor er noen syke og andre ikke?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Filosofisk Poliklinikk

Innledning ved Margrét Ólafía Tómasdóttir.

Er kropp og sinn to atskilte deler av mennesket? Hva skjer med kroppens funksjoner hvis en person vokser opp med følelser preget av selvforakt, utrygghet og svikt i nære relasjoner?

Margrét Ólafía Tómasdóttir er lege, ph.d. og tilknyttet Islands Universitet og NTNU. I 2017 disputerte hun på en doktoravhandling basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, hvor store deler av befolkningen er kartlagt gjennom mange år. Ved å sammenligne nåværende helsetilstand med selvrapporterte livserfaringer, har Tomasdóttir funnet at personer som angir at de hadde en dårlig barndom har nær doblet risiko for å ha kronisk sammensatt sykdom, sammenlignet med dem som anga at barndommen hadde vært god. Forskningen støtter funn fra internasjonale studier som viser at negative barndomshendelser er den alvorligste forebyggbare årsaken til voksen helsesvikt i vestlige samfunn. Foredragsholderen forstår norske spørsmål og kommentarer, men vil snakke på engelsk.

110/60,– (stud.)

Husnytt