SKOK-debatten 2018: #MeeTooAkademia

Rom: Auditoriet

Arrangør: Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Årets SKOK-debatt tar opp sentrale problemstillinger rundt seksuell trakassering i lys av #MeeToo, med særlig fokus på utfordringene i akademia.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, initiativtaker til oppropet #MeeTooAkademia Sophia Efstathiou, og kjønnsforskere Hilde Danielsen og Christine M. Jacobsen sitter i panelet.

Høsten 2017 har vært preget av avsløringer om omfattende seksuell trakassering på ulike samfunnsarenaer gjennom #MeeToo-kampanjen. I Norge har film-, teater-, IT- og musikkbransjen tatt egne oppgjør med maktmisbruk, trakassering og ukultur. Nylig har også seksuell trakassering i akademia blitt gjenstand for offentlig ordskifte gjennom oppropet #MeeTooAkademia. Historiene og reaksjonene som har fulgt viser at problemet er av et mye større omfang enn mange har trodd.

#MeeToo reiser viktige spørsmål knyttet til skeive maktforhold i samfunnet generelt, og på arbeidsplassen spesielt. Skal seksuell trakassering forstås som et problem som først og fremst er knyttet til noen få, særegne bransjer, hvor høye ambisjoner går hånd i hånd med stor grad av midlertidighet? Eller er det et mer universelt fenomen, som springer ut av skjevheter i maktforhold mellom menn og kvinner, unge og eldre? Hva forteller avsløringene oss om «Likestillingslandet Norge» anno 2017, og om likestilling som fenomen? Har menn et særlig kollektivt ansvar for at seksuell trakassering er et vedvarende problem, eller skyldes maktmisbruket noen få «råtne egg»? Og symboliserer #MeeToo et veiskille, eller står vi i fare for å reprodusere og forsterke eksisterende makthierarkier og stereotype forestillinger om kjønn gjennom høstens debatt? Vi vil ta opp disse og andre relaterte problemstillinger, med særlig vekt på hvordan innsikt fra kjønnsforskningen kan hjelpe oss til å analysere forholdet mellom kjønn, arbeidsforhold og maktmisbruk.

Paneldeltakere:
Dag Rune Olsen – Rektor ved Universitetet i Bergen
Hilde Danielsen – Forsker ved Uni Research Rokkan
Sophia Efstathiou – Post. Doc. NTNU og initativtaker til #MeeTooAkademia
Christine M. Jacobsen – Senterleder ved SKOK

Moderatorer:
Mari Hansen Korsbrekke – Stipendiat ved Institutt for Sosialantropologi, UiB
Tomas Salem – Vitenskapelig Assistent ved SKOK

Gratis

Husnytt