Sjalusi

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Selskapet til vitenskapenes fremme

Foredrag med Per Buvik.

Sjalusi er et utbredt fenomen både i livet og i skjønnlitteraturen, fra antikken til i dag. Dette gjelder også ekstrem, grenseløs sjalusi. Hvordan diktere har fremstilt denne destruktive og selvdestruktive varianten vil stå i sentrum for Per Buviks foredrag. Hans tese er at diktekunsten gir oss et privilegert innblikk i menneskesinnets mørke sider uten moralsk fordømmelse og uten diagnostiserende hensikt. En annen tese er at sjalusi i førmoderne samfunn ble betraktet og opplevd som en naturlig reaksjon på svik eller krenkelse, mens sjalusi etter hvert er blitt et mer problematisk følelseskompleks.

Det blir boksalg i lokalet.

Gratis

Husnytt