Silence and (the language of) the Other

Rom: Fosse-stova

Arrangør: Volt

Workshop med Barbara Casavecchia.

Denne workshopen utforsker stillhet som tema og radikal uttrykksmåte, sett i sammenheng med verk av italienske kvinnelige kunstnere, forfattere og feministteoretikere fra 1960-tallet (Ketty La Rocca, Maria Lai, Carla Lonzi, Anne-Marie Sauzeau), og arbeidet til samtidskunstnere som Shannon Ebner, Pauline Bodry & Renate Laurenz, Susan Hiller og Olivia Plender.

Barbara Casavecchia er en skribent og uavhengig kurator med base i Milano, der hun underviser ved Brera Art Academy. Hun er medvirkende redaktør i Frieze, og hennes artikler og essay er publisert blant annet i Art Agenda, Art Review, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse, L’Officiel Art, South As A State of Mind/d14 og Spike, i tillegg til kunstnerbøker og kataloger. I 2014 var hun medkurator av den retrospektive utstillingen Maria Lai. Ricucire il mondo ved MAN i Nuoro, sammen med Lorenzo Giusti. I 2018 kuraterer hun utstillingen Susan Hiller: Social Facts ved OGR i Torino.

English:

During the workshop, silence as a topic and radical means of expression will be examined in relation to the works of Italian women artists, writers and feminist theorists from the ‘60s (Ketty La Rocca, Maria Lai, Carla Lonzi, Anne-Marie Sauzeau), as well as to the practices of contemporary artists such as Shannon Ebner, Pauline Bodry & Renate Laurenz, Susan Hiller, Olivia Plender.

Barbara Casavecchia is a writer and independent curator based in Milan, where she teaches at Brera art academy. She is a contributing editor to Frieze, and her articles and essays have appeared in in among other publications Art Agenda, Art Review, D/La Repubblica, Flash Art, Mousse, L’Officiel Art, South As A State of Mind/d14 and Spike, as well as in artist books and catalogues. In 2014, with Lorenzo Giusti, she co-curated the retrospective Maria Lai. Ricucire il mondo at MAN, Nuoro. In 2018, she will curate the exhibition Susan Hiller: Social Facts at OGR, Turin.

Gratis

Husnytt