Kulturarenaplan for Bergen 2019-2028

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Oppstarts- og innspillskonferanse med Bergen kommune.

Bergen kommune begynner arbeidet med en ny kulturarenaplan på nyåret og inviterer i den forbindelse til en oppstarts- og innspillskonferanse. Den gamle kulturarenaplanen gikk ut i 2016 og mange av målene som var satt er virkeliggjort. Nå er det på tide å sette oss nye mål. Mye av arbeidet videreføres og nye prosjekter og utfordringer kommer til. Gjennom oppstartskonferansen ønsker vi å få gode forslag og innspill til planen, innsikt i behovene på området og inspirasjon til arbeidet.

Påmelding gjennom deltager.no, følg med på Bergen kommunes nettsider.

Gratis (påmelding)

Husnytt