Bergen – et innovasjonsdistrikt

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Bergen teknologioverføring (BTO), Design Region Bergen og Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Frokostmøte om innovasjonsdistriktet Bergen.

Tenk deg en vibrerende Bergensregion hvor de mange forskningsmiljøene spiller sammen med kommune, entreprenører og næringslivet – havbruk og finans – for å underbygge tverrfaglig læring, knoppskyting og bærekraftig verdiskaping. En region hvor kreative krefter på tvers av sektorer utvikler fremragende løsninger for offentlig eller privat sektor, som kommersialiseres og vokser med større sannsynlighet for internasjonal suksess. En region verdenskjent for forskningsdrevet innovasjon og realisering av framtidsrettede konsepter!

Spørsmålene vi stiller er: Hvordan kan vi styrke vår posisjon som et internasjonalt innovasjonsdistrikt? Hva er den viktigste rollen du har for at dette skal skje? Hva tror andre at din viktigste rolle er?

Bergen er velsignet med en rekke innovative prosjekter og mange er involvert i andre sektororienterte initiativ som Havbyen Bergen, Mediebyen Bergen og Kulturbyen Bergen. Dette møtet er det fjerde i rekken fra vår side. Målet er å samle alle gode initiativ under en paraply: Innovasjonsdistriktet Bergen. Møtet vil derfor dreie seg om hvordan vi kan samhandle for å oppnå en slik posisjon.

Gratis

Husnytt