Rotløs kjærlighet og lappeteppefamilier

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Litteraturhuset

Helga Flatland, Geir Gulliksen og Bernhard Ellefsen om moderne kjærlighet og familieliv.

Mennesker har føtter og ikke røtter, sies det. Men hva skjer med oss som enkeltmennesker og samfunn når familiestrukturene endres? Når økonomien har gjort skilsmissen mer tilgjengelig og vi kan velge å forlate en partner og familieenhet og starte på nytt med noen andre, hva skjer da med familiemedlemmenes opplevelse av felles opphav og historie? Er kjernefamilien en samlivsform som har utspilt sin rolle, eller er ønsket om et monogamt forhold noe dypt menneskelig?

Helga Flatland og Geir Gulliksen møter kritiker Bernhard Ellefsen til samtale om moderne kjærlighet og familieliv.

85/55,– (stud.)

Det blir boksalg og signering etter arrangementet.

Foto: Niklas Lello 

Husnytt