Positivt selvbilde (Utsolgt)

Rom: Auditoriet

Arrangør: Bergen Kvinnesaksforening og Norske Kvinners Sanitetsforening

Panelsamtale med Linnéa Myhre, Kari Løvendahl Mogstad, Kethe M. Engen og Christine Sundgot-Borgen om ungdom, kroppspress og sosiale medier.

Vi lever i en tid der kroppspress og skjønnhetstyranni preger oppvekstkulturen. Et økende antall unge er misfornøyd med egen kropp og utseende, og flere utvikler spiseforstyrrelser og opplever depresjoner. Det å bidra til at barn og unge utvikler et godt selvbilde, gjør dem mer robuste og kan virke som motgift mot det opplevde presset om å være perfekt. Vi må være bevisst på hvordan vi snakker om kropp og hvilke verdier vi gir videre til våre barn. Foreldre er viktige rollemodeller. Skole og andre instanser som arbeider med barn og unge er viktige ressurser. Dagens ungdommer er slitne og etterspør verktøy, for å kunne være fornøyd med seg selv, kropp og utseende.

Fokuset i panelsamtalen vil være hvordan vi kan styrke ungdommers selvbilde og kroppsbilde. Fastlege og forfatter av boken Kroppsklemma, Kari Løvendahl Mogstad, møter Linnéa Myhre og stipendiatene fra NIH, Kethe M. Engen og Christine Sundgot-Borgen, til samtale.

90/60,– (stud.)

Husnytt