The Renaissance of Psychoanalysis

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur ved UiB i samarbeid med Litteraturhuset

Er vi vitne til psykoanalysens gjenfødelse?

Dette arrangementet er det første i en rekke på fem hvor det settes søkelys på de siste årenes fornyede interesse for psykoanalyse, særlig innenfor litteratur og kulturanalyse.

Er vi vitne til psykoanalysens gjenfødelse? Hvorfor har den i så fall gjenoppstått ? Hva kan den si oss om dagens mennesker og samfunn som andre fagområder ikke kan? Er den et supplement eller et alternativ til nevrobiologiske og kognitive forklaringsmodeller?

Medvirkende:

Renata Salecl, seniorforsker ved Universitetet i Ljubljana og professor ved Birkbeck College, University of London.

Vladimir Safatle, professor i filosofi ved Universitetet i São Paulo, Brasil.

Henrik Jøker Bjerre, lektor ved Universitetet i Aalborg og medlem av Center for Vild Analyse.

Samtaleleder er Kari Jegerstedt (UiB).

Arrangementet foregår på engelsk.

Gratis

Les mer om de andre arrangementene i møterekken:

20. november kl. 13.00: The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalyse, lov og rett

20. november kl. 19.00: The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalyse og politikk

21. november kl. 12.00: The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalyse, kultur og kritikk

21. november kl. 19.00: The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalysens historie – også i Norge

Husnytt