Dialogisk Café: Menn som ingen trenger

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Dialogisk Café

Velkommen til Dialogisk Café med spennende gjester og et meget aktuelt tema.

Langt flere gutter enn jenter dropper ut av videregående skole. Statistikk viser at 25 prosent av 40 år gamle menn lever alene og er uten barn i OECD-land. Vi ser samme tendens i Norge.

Samtidig leder fortsatt menn på lønnsstatistikken. Hva er det som skjer? Er det kvinnenes hevn etter århundrer med undertrykkende paternalisme? Er det en femininisering av skole og samfunn som skaper mannlige tapere? Er det sosiale media som er isolerende? Hva med teknologisk endring og globalisering? Bli med på dialogen om et fenomen vi bare har sett starten på. Kan tendensen snus? I så fall, hvordan?

Velkommen til Dialogisk Café med spennende gjester og et meget aktuelt tema.

100,– 

Husnytt