Hvordan være en støttespiller når noen du kjenner blir alvorlig syk?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest i samarbeid med Kreftforeningen, VID vitenskapelige høgskole, Sunniva senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Seksjon for smertebehandling og palliasjon, Haukeland universitetssjukehus

Velkommen til åpent folkemøte.

Velkommen til åpent folkemøte med temaet: Hvordan være en støttespiller når noen du kjenner blir alvorlig syk.

Foredrag av Marco Elsafadi og May Aasebø Hauken.
Paneldebatt ledes av journalist Siw Slevigen.

Når noen rammes av alvorlig sykdom, er det mange som blir berørt – ikke bare den syke selv og de nærmeste, men også venner, kolleger, naboer, skolekamerater osv. Hvordan kan vi være en støttespiller når noen nær oss blir alvorlig syk? Hvordan kan vi vise at vi bryr oss?

I anledning Verdensdagen for lindrende behandling 2017 (World Hospice and Palliative Care Day, WHPCD) ønsker vi å invitere til åpent folkemøte der vi reflekterer rundt disse spørsmålene.

Programmet vil bli todelt, med foredrag og paneldebatt. Det vil også bli musikalsk innslag av Tron Jensen. 

I etterkant av møtet har arrangørene flere stands der en kan få mer informasjon eller en liten prat.

NB! Det er lurt å være tidlig ute da vi kun har begrenset med plasser.

Panelet består av:
Tarald Ueland, likeperson og pensjonist 
Mette Bøe Lyngstad, kreftoverlever og krefthjelper 
Irmelin T. Bødtker Christensen, avd.leder for Frivilligiheten på Haraldsplass sykehus 
May Aasebø Hauken 
Marco Elsafadi

Om Marco Elsafadi:
Marco er i tillegg til å være foredragsholder en skikkelig ildsjel og toppidrettsutøver. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, og snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, å håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft.

Om May Aasebø Hauken: 
May ble utdannet sykepleier i 1985, har hovedfag i sykepleievitenskap (cand.polit) fra 1999 med fagkombinasjonen pedagogikk og sykepleievitenskap og disputerte for doktorgrad ved Universitetet i Bergen i januar 2015 med avhandlingen The cancer treatment was only half the work - a mixed method study of rehabilitation of young adult cancer survivors. Hun arbeider nå som senterets forskningsleder, er prosjektleder for RCT studien Kreft og sosial nettverksstøtte og postdoc i prosjektet Kreften endret mitt liv.

Gratis

Husnytt