Bergen – Norges fremste kulturby?

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Bergen Venstre

Bergen Venstre inviterer til åpent møte med kulturbyråd Julie Andersland.

Mange trekker frem Bergen som Norges fremste by for kunst og kultur. Dette har ikke kommet av seg selv, men er blant annet et resultat av harde politiske prioriteringer.

Denne høsten legger kulturbyråd Julie Andersland frem både en ny kunstplan og en ny plan for amatørkultur. Hvordan skal vi klare å styrke kulturbyen Bergen også i fremtiden?

Velkommen til åpent møte og debatt med kulturbyråden!

Gratis

Husnytt