Prosalong: Norskfaget

Rom: Alver

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Hvor står det, hvor går det?

Med kronikken Norskpensum på villspor fyrte NRK-kritiker Knut Hoem av en breiside mot norskundervisningen høsten 2016. Kritikken gikk ut på at lærebøkene var for teoretiske, og at det ikke lenger så ut til å være et mål å få elevene til å lese skjønnlitteratur. Kronikken ble møtt med hissige motforestillinger og glødende forsvar.

Laila Aase har arbeidet i over 40 år som norsklærer, lærebokforfatter, førsteamanuensis i lærerutdanningen og med læreplanarbeid. Hun har erfart skiftende konjunkturer, endrede elev- og lærergrupper og vekslende politiske idealer. Nå møtes de til samtale om norskfagets mål og metoder, og ikke minst om hva slags plass skjønnlitteraturen bør ha i en av de viktigste institusjonene som former fremtidige generasjoner.

Gratis 

 

Husnytt