Luther Øre: Kirken i det offentlige rom

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Bjørgvin bispedømme i samarbeid med Litteraturhuset

Med professor Knut Dørum, biskop Halvor Nordhaug, byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti og politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.

Prosjektet Teser i tiden er hjertebarnet til Reformasjonsbyen Bergen. Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å spissformulere sin tese – og få den vist på Johanneskirkens tårn og debattert på frokostmøte i Korskirken. I samarbeid med Kirkens Bymisjon, fagstab ved Det juridiske fakultet og studenter fra Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB, publiseres utvalgte tekster i byrommet. 

Er det forsvarlig å bruke byens kirker som lerret for påstander fra folk flest? Bidrar prosjektet til et løft for bevisstgjøring av sentrale verdispørsmål, eller er det mest forstyrrende og forvirrende? 

Professor Knut Dørum ved Universitetet i Agder innleder om kirkens plass i den norske offentlighet. Biskop Halvor Nordhaug leder panelsamtale som inkluderer byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti og politisk redaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.

85/55,– (stud./honnør) 

Husnytt