Dialogisk Café: Barnevern i tillitskrise

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Dialogisk Café

Kan reform av prosessen øke tilliten til barnevernet?

I 2015 signerte 170 fagpersoner en bekymringsmelding om en rekke svakheter ved barnevernet. Et hovedtema var manglende rettssikkerhet for familiene i prosessene. Særdomstolsutvalgets innstilling NOU 2017: 8 drøfter ulike alternativer for behandlingen av barnesaker og konkluderer med at dagens fylkesnemnder bør legges ned. Kan en slik reform bidra til bedre behandling av barnevernssaker og økt tillit til barnevernet? 

Utvalgsmedlem og fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland møter en av forfatterne av bekymringsmeldingen, psykolog Einar Columbus Salvesen, til dialog.

100,– 

 

Husnytt