Festspillene i Bergen: Det Norske Kulturhus

Rom: Alver

Arrangør: Festspillene i Bergen i samarbeid med Kultur Vest, BIT og BAS

En samtale om samfunnets nye dagligstuer.

Hvorfor er det så viktig for kulturen å ha eget hus? Hva er forskjellen mel­lom et vanlig hus og et kulturhus? Hvilken rolle fyller kulturhusene i et moderne samfunn? Dette er noe av det vi vil drøfte og belyse i denne sam­talen.

I panelet:

Sven Åge Birkeland, teatersjef BIT Teatergarasjen
Nina Hodneland, daglig leder Norsk kulturhusnettverk
Rune Håndlykken, rådgiver for kulturbygg
Ole Tobias Lindeberg, direktør ved Oseana Kunst & Kultursenter

Gratis

Husnytt