Tvang og verdighet

Rom: Auditoriet

Arrangør: Verdighetsenteret – Omsorg for gamle

Innledninger, musikk og samtale om menneskerettigheter i norske sykehjem.

Menneskerettigheter i norske sykehjem: Et spørsmål om holdninger eller mangelfulle personalressurser? Pasienter er selvstendige personer i juridisk forstand. Men mange gamle kommer ikke opp av sengen eller ut i frisk luft, eller får bleier når de ennå kan gå på toalettet. Utfordringene er spesielt store for pasienter med kognitiv svikt.

Innledninger ved seniorrådgiver Kristin Høgdahl (Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter), Anne Mabel Nybakk (Fagforbundets faggruppe for sykepleiere), og jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (UiB). Etterfølgende samtale ledet av faglig leder, lege Stein Husebø (Verdighetsenteret). Musikalske kommentarer ved Steinar Albrigtsen og Monika Nordli.

70/50,– (stud.)

Husnytt