Historisk lunsj: Reformasjonen

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Litteraturhuset

Mer enn kirke og kristenliv.

Reformasjonen handler ikke bare om religion og kirke. Luthers revolusjon har også hatt omfattende og langtrekkende virkninger på kulturens område, i videste forstand. Han fornyet det tyske språket, og det er neppe tilfeldig at de protestantiske og kalvinistiske delene av Europa har gjort det økonomisk bedre enn de katolske. Reformasjonen betydde et oppbrudd fra middelalderens kristne enhetskultur og åpnet for et mangfold av konfesjoner og sektbevegelser. Hva har det hatt å si? Hvor moderne var Luther, og hvilke negative konsekvenser fikk arbeidet hans?

Hør filosofiprofessor Nils Gilje i samtale med Jan H. Landro.

85/55,– (stud.)

 

Husnytt