Forstå Russland: Russerne (Utsolgt)

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Martin Paulsen i samarbeid med Litteraturhuset

Bernhard L. Mohr og Geir Hønneland møter Martin Paulsen til samtale.

Mediedekningen av Russland handler i stor grad om storpolitikk og forholdet mellom Putin og vestlige statsledere. Samtidig gjør den geografiske avstanden og språkbarrierene at det kan være vanskelig for oss her i Norge å forstå hvordan innbyggerne i Russland opplever landets utvikling gjennom de siste par tiårene. Hvilke tanker har russerne om framtiden?

Bernhard L. Mohr har jobbet i Moskva og skriver en bok om hva hans tidligere kollegaer tenker om landets utvikling. Geir Hønneland er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og har forsket på Russland i tre tiår. Hans siste prosjekt handler om forholdet mellom indiviet og staten i dagens Russland. De blir intervjuet av Martin Paulsen (UiB).

85/55,– (stud.) 

Det vil bli salg og signering av bøker etter arrangementet.

Husnytt