Bokpresentasjon: Menneske først og fremst

Rom: Alver

Arrangør: Camphill Norge

Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge med Christian Egge, Cato Schiøtz og Cecilie Løveid.

Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn, skrev Aftenposten da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016. Boka gir et unikt innblikk i Camphill-bevegelsen, som i dag består av seks Camphill-landsbyer rundt om i landet. Camphill er et bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med spesielle behov og medarbeidere, og er bygget på ideene til Rudolf Steiner og den antroposofiske bevegelsen.

Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknytning til Camphill. Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i Camphill-bevegelsen, og forholdet mellom bevegelsen og bærekraftig utvikling.

I Camphill møter vi en helt spesiell form for idealisme og uegennyttighet. De har vært pionerer innenfor økologi, og når det gjelder psykisk utviklingshemmede har de vært en forgangsbevegelse når det gjelder integrasjon, sier Cato Schiøtz, medlem av Landsbystiftelsen Camphills hovedstyre og en av initiativtagerne til prosjektet.

Det er mange gode grunner til å lete etter alternative oppskrifter på det gode liv: Camphill-landsbyene representerer et slikt alternativ. 
– Thomas Hylland Eriksen

Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for (…) Jeg håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg i hvordan vi møter mennesker med særskilte behov og at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av deres klokskap og innsikt. 
– Michael De Vibe, Folkehelseinstituttet

Med: forfatter Christian Egge og høyesterettsadvokat Cato SchiøtzCecilie Løveid er intervjuet i boken og vil delta i samtalen.

Gratis

Husnytt