Kampen mot skammen

Rom: Alver

Arrangør: Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS)

Et oppgjør med skamkulturen i Norge - en historisk reise fra etterkrigstiden til i dag.

Flere unge kvinner har i det siste markert seg som «de skamløse». De ønsker å ta et oppgjør med den sosiale kontrollen i deres eget miljø, og å bryte med det de kaller en skamkultur som hersker i mange minoritetsmiljøer. Men kampen mot skammen, og det å bli påført skam, er langt ifra ny her i Norge. Vi inviterer deg derfor til å bli med på en historisk reise i kampen mot skammen fra etterkrigsstiden og frem til i dag.

Innledere:
Nuray Gullestad fra Intergerings og mangfoldsdirektoratet - IMDi
Tone Hellesund, professor i Kulturvitenskap ved Universitet i Bergen
Linn Wirdad Firdaous Nikkerud, student og samfunnsdebattant

Etter innleggene blir det en felles samtale på scenen.

Møteleder: Kari Bernadini, leder av Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter - KIS

Gratis

Husnytt