Dagens barneoppdragelse

Rom: Auditoriet

Arrangør: Familieskolen

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

Gode foreldre strever med oppdragelsesråd som spriker. Snill virker visst like dårlig som streng. Denne kvelden gir mot og håp til dagens foreldre.

Liv Berit Heimstad Tønnessen er pedagog, foredragsholder og forfatter. Hun underviser ut fra nyere forskning, som gir barns viktige voksne stor betydning. Undervisningen understrekes av ærlige erfaringer fra dem som fant egen vei for barna og familien. Velkommen, gjerne begge foreldre, enten dere bor sammen eller ikke.

Det blir salg av foreldreboka fra 2016: Å velge det varme BLIKKET.

100,– 

Husnytt