Byplaner

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Selskapet til vitenskapenes fremme

Hvor relevant kan dagens byplanlegging egentlig bli?

Bergen er en gammel by, noe beboerne er stolte av. Byen er ikke skapt gjennom tilfeldigheter, men hva styrte fortidens byplanleggere? Kan vi i dag planlegge ut i fra dagens behov slik, at våre etterkommere vil oppleve Bergen som både historisk riktig og moderne veltilpasset? Kan den gode byen i det hele tatt planlegges? Med en framtid der stadig større deler av befolkningen vil bo i byer, både relativt og absolutt, hvor relevant kan dagens byplanlegging egentlig bli?

Hans-Jacob Roald, seniorarkitekt i Bergen kommune og førstelektor ved HiB, Ole Gustavsen, grunnlegger av Snøhetta og direktør ved arkitekthøyskole i Oslo, og Siri Skjold Lexau, professor i kunsthistorie ved UiB, innleder til debatt.

Gratis

 

Husnytt