Integrering gjennom arbeid

Rom: Alver

Arrangør: Norsk Folkehjelp Bergen, LO i Bergen og omland, Tankesmien Agenda og Det Felles Innvandrerråd i Hordaland

Hvordan og hvorfor?

Tankesmien Agenda utga rapporten 10 bud for bedre integrering i august. I kjølvannet av det vil vi utfordre politikere og samfunnsaktører på noen av forslagene i rapporten. Innleder fra Agenda vil presentere rapporten og utfordre panelet vårt.

Vi åpner med innslag fra gruppen 9 grader nord og avslutter også med musikk.  

Gratis

Husnytt