Musikk i forebyggende arbeid

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: GAMUT, Griegakademiet og Aleris Omsorg Norge

Boklansering

I august 2015 ga Universitetsforlaget ut boken Musikk, Ungdom, Deltagelse – musikk i forebyggende arbeid. Forfattere er Viggo Krüger og Astrid Strandbu. Boken utforsker musikkens mangfold og potensial for å integrere ungdom som står i fare for å havne utenfor samfunnets strukturer. Arrangementet formidler kunnskap til fagpersoner, politikere og media.

Program

19.00: Kunstnerisk innslag fra revygruppen Kom Nærmere
19.10: Innlegg av psykolog og stipendiat ved GAMUT, Griegakademiet, Anna Helle-Valle
19.15: Innlegg av førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Astrid Strandbu
19.30: Innlegg ved føsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, Randi Rolvsjord
19.45: Innlegg av førsteamanuensis ved GAMUT,Griegakademiet og musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge, Viggo Krüger
20.00: Samtale med ungdommer som har deltatt i musikkterapi
20.30: Kunstnerisk innslag fra revygruppen Kom Nærmere

Arrangementet er et samarbeid mellom Aleris BOI & Ungplan region vest og POLYFON - kunnskapsklynge for musikkterapi.

Gratis

Husnytt