Filosofisk poliklinikk: Helseledelse – lytting eller lærhud?

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Filosofisk poliklinikk

Jan Vincents Johannessen i samtale med Edvin Schei.

Legerollen innebærer med nødvendighet at man må ta ledelsen. Men hvordan gjør man det når faget er så usikkert? Vitenskap, teknologi og tilliten fra pasient og pårørende innebærer makt. Hvordan kan man bruke den godt? Og hvordan kan man skape lærende arbeidsmiljøer i helseinstitusjoner? Dette er spørsmål som vil bli analysert i kveldens møte der poliklinikkens leder Edvin Schei snakker med Jan Vincents Johannessen. Høstens paraplytema er DIALOG.

100/50,– (stud.) 

 

Foto: Marcel Lelienhof

Husnytt