Hva skal vi med humaniora?

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Studentersamfunnet i samarbeid med Litteraturhuset

Møte om humanioras fremtid.

Hva skal vi med humaniora? Spørsmålet er ikke bare tidløst, det var også navnet på en Fritt Ord-initiert rapport, utgitt i fjor vår. Det skulle imidlertid vise seg at det fantes omtrent like mange svar på dette spørsmålet, som det finnes humanister ved Norges universiteter og høgskoler. Humanioras relevans lot seg med andre ord ikke definere uten videre.

Det er fristende å spekulere i om det nærmest ligger i de humanistiske fagenes ånd å problematisere seg selv og sin egen eksistens, sa kunnskapsministeren. Vi inviterer følgelig til panelsamtale med utvalgte og meningssterke forståsegpåere innen den humanistiske sfære. De skal diskutere hva humanioras relevans kan og bør være i samtid og framtid.

Panel:

Ingvild Hagen Kjørholt, NTNU

Espen Ytreberg, UiO

Knut Melvær, UiB

 

50,– i døren (gratis for medl.)

 

Husnytt