Hvordan få utbytte av å være høysensitiv i arbeidslivet?

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Foreningen for høysensitive

Workshop og foredrag.

Runar Heggen (administrerende direktør i Podium AS) er opptatt av at enkeltpersoner, skoler, arbeidslivet og andre arenaer skal få økt kunnskap om karaktertrekket HSP, og snu det som ofte blir ansett som en utfordring til en styrke gjennom økt bevissthet og kompetanse. I den anledning har han holdt foredrag om høysensitivitet, om høysensitivitet hos barn og blitt intervjuet om temaet i en rekke riksdekkende medier.

Det blir også workshop med Trude Sletteland som er en aktiv kronikkforfatter og forfatter av Høysensitivitet – en håndbok. Hun har drevet Impulssenteret i Bergen siden 2007 og holder i disse dager på med å starte Senter for høysensitivitet som skal ha hovedsete i Bergen og kontorer i Trondheim og Oslo.

750/500,– (medl.)

 

Husnytt