Filosofisk poliklinikk

Rom: Auditoriet

Arrangør: Filosofisk poliklinikk

Biomarkører og moderne kreftbehandling - Muligheter og utfordringer

Våren 2015 vil Filosofisk poliklinikk bidra i debatten om prioritering i helsevesenet. Hvem skal få, hvem skal ikke? Prioritering handler om rettferdig fordeling av godsakene, altså om makt, teknologi, penger og retorikk. Og like under overflaten ligger vanskeligere spørsmål: Hva er verdien av et liv, et levd år, et håp? Er «godsakene» så gode som vi tror? Hvor mye skal vi betale for helsetiltak som er trygghetsritualer uten målbar effekt på helsen? Og hvordan griper livsløgn, grådighet og egoisme inn i prioriteringspolitikken?

Husnytt