Helse- eller bjørnetjenester?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Filosofisk poliklinikk

Foredrag ved Hege Gjessing, president i Den norske legeforening.

Høsten 2014 vil Filosofisk Poliklinikk belyse mekanismer som fører til overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Det kan bli for mye av en god ting, men det er ikke alltid så lett å se at det er slik og hvorfor. Mediekjør, politisk strategi, profittmuligheter og enkeltmenneskers ønske om et godt og langt liv, utgjør en voldsom kraft i retning mer av alt. Helsekontroller, medisinsk teknologi, medikamentell forebygging, kvalitetssikring – og ryggdekning hos fagfolk som ikke vil bære ansvar for at medisinen er et usikkert fag basert på sannsynlighetsberegning. 

 

100/50,– (stud.)

Husnytt