Helse- eller bjørnetjenester?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Filosofisk Poliklinikk

Foredrag ved lege og forfatter, Ellen Blinkenberg.

Høsten 2014 vil Filosofisk Poliklinikk belyse mekanismer som fører til overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Det kan bli for mye av en god ting, men det er ikke alltid så lett å se at det er slik og hvorfor. Mediekjør, politisk strategi, profittmuligheter og enkeltmenneskers ønske om et godt og langt liv utgjør en voldsom kraft i retning mer av alt. Helsekontroller, medisinsk teknologi, medikamentell forebygging, kvalitetssikring og ryggdekning hos fagfolk som ikke vil bære ansvar for at medisinen er et usikkert fag basert på sannsynlighetsberegning.

Foredrag ved Ellen Blinkenberg, lege og forfatter av boken Min DNAgbok – personlig og forståelig om genetikk

 

100/50,– (stud.)

Husnytt