Overdiagnostikk og overbehandling?

Rom: Alver

Arrangør: Filosofisk poliklinikk

Skaper offentlig og privat helsevesen etterspørsel etter unyttige og skadelige helsetjenester?

Høsten 2014 vil Filosofisk Poliklinikk belyse mekanismer som fører til overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Det kan bli for mye av en god ting, men det er ikke alltid så lett å se at det er slik og hvorfor. Mediekjør, politisk strategi, profittmuligheter og enkeltmenneskers ønske om et godt og langt liv utgjør en voldsom kraft i retning mer av alt. Helsekontroller, medisinsk teknologi, medikamentell forebygging, kvalitetssikring og ryggdekning hos fagfolk som ikke vil bære ansvar for at medisinen er et usikkert fag basert på sannsynlighetsberegning. 

 

100,–/50,– (stud.)

Husnytt