The Renaissance of Psychoanalysis 19.–21. november

Er vi vitne til psykoanalysens gjenfødelse? Vi setter søkelys på de siste årenes fornyede interesse for psykoanalyse.

I samarbeid med forskergruppen for radikal filosofi og litteratur ved UiB inviterer vi til en møterekke om psykoanalyse 19.–21. november. Les mer om alle arrangementene under. 

 

The Renaissance of Psychoanalysis 

19. november kl. 12.00–14.00 | Olav H. Hauge | Gratis

Er psykoanalysen et supplement eller et alternativ til nevrobiologiske og kognitive forklaringsmodeller?

Med: Renata Salecl (seniorforsker ved Universitetet i Ljubljana og professor ved Birkbeck College, University of London), Vladimir Safatle (professor i filosofi ved Universitetet i São Paulo, Brasil) og Henrik Jøker Bjerre (lektor ved Universitetet i Aalborg og medlem av Center for Vild Analyse). Samtaleleder er Kari Jegerstedt (UiB).

Arrangementet foregår på engelsk.

 

The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalyse, lov og rett

20. november kl. 13.00–15.00 | Olav H. Hauge | Gratis 

Har psykoanalysens oppfatning av menneskelige motiver, fantasier og begjær noe å tilføre de “harde vitenskapene” på dette feltet?

I panelet sitter seniorforsker Renata Salecl, som har arbeidet med kriminologi fra et psykoanalytisk perspektiv, og professor ved Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm Leif Dahlberg. Moderator er Frode H. Pedersen, som leder et prosjekt om humanistiske rettsstudier ved UiB.

Arrangementet foregår på engelsk. 

 

The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalyse og politikk

20. november kl. 19.00–20.00 | Olav H. Hauge | 85/55,– (stud.)

Freud oppfattet psykoanalysen ikke bare som en kur for psykiske lidelser, men også som en teori som kunne bidra til å frigjøre mennesket fra arkaiske tvangsforestillinger og repressive tabuer. Hvordan kan psykoanalysen brukes på en politisk frigjørende måte i dag? Finnes det politiske symptomer som kan analyseres? Er ideologi samfunnets ubevisste?

I panelet: Vladimir Safatle (Universidade de São Paulo, Brasil), Henrik Jøker Bjerre (Universitetet i Aalborg, Center for Vild Analyse) og Håvard Friis Nilsen (Høyskolen i Lillehammer. Samtaleleder er Gisle Selnes (UiB).

Arrangementet foregår på engelsk.

Billett kan kjøpes her.

 

The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalyse, kultur og kritikk

21. november kl. 12.00–16.10 | Olav H. Hauge | Gratis

Tyding av pasientens drømmer var en viktig del av psykoanalysens terapi. Men drømmer er også nært knyttet til diktning og myter, og psykoanalysen har bidratt substansielt til forståelsen av kulturelle, religiøse og estetiske spørsmål hinsides den kliniske situasjonen.

I dette panelet vil ulike sider av den psykoanalytisk orienterte kulturteorien bli belyst av representanter fra Bergens eget humanistiske forskningsmiljø i samtale med inviterte gjester fra inn- og utland.

Arrangementet foregår på engelsk.

 

The Renaissance of Psychoanalysis: Psykoanalysens historie – også i Norge

21. november kl. 19.00–20.30 | Olav H. Hauge | 85/55,– (stud.)

I over hundre år har psykoanalysen forsøkt å forstå menneskenes sinn, sjeledyp og seksualitet. Idéhistoriker Håvard Friis Nilsen skriver for tiden på et verk om psykoanalysens historie i Norge – en dramatisk historie om et organisatorisk internasjonalt kollektiv med interne kamper, seire og tragedier. På dette arrangementet blir utviklingen belyst mot en geopolitisk bakgrunn, og med skråblikk på noen av de viktigste teoretiske stridsemnene.

Friis Nilsen møter Svein Haugsgjerd til samtale. Samtaleleder er Magnus Bøe Michelsen.

Billett kan kjøpes her.