Program for barnehagar

18. oktober inviterer vi barnehagar i Bergen til forfattartreff med Anja Dahle Øverby.

Anja Dahle Øverby vil lese frå den nyaste boka si Lykketanna om Torbjørn på seks som skal byrje på skulen, men som gruar seg – for han vil ikkje slutte i barnehagen. Arrangementet er gratis og det er sett opp to tidspunkt: 

10.30–11.00 

og

12.00–12.30

Send ein e-post til margunn@litthusbergen.no for påmelding.