Nå satser vi for fremtiden!

Denne uken kom den veldig gledelige nyheten om at Fritt Ord har bevilget 800 000 ekstraordinære midler til Litteraturhuset i Bergen.

Midlene skal brukes til å legge om programaktiviteten til digitale flater: oppgradering av nettsiden, teknisk utstyr til avanserte produksjoner og et kvalitetsløft på strømmetjenesten. Nå satser vi!

Litthus i Ditthus heter vårt digitale program, med slagordet: Når ikke du kan komme på Litteraturhuset, kommer Litteraturhuset til deg. Vårt publikum skal fortsatt kunne oppleve et variert og kvalitetssikret program hjemme i sin egen stue. Og ikke nok med det: Programtilbudet vil utvides!

Da meldingen fra regjeringen kom 12. mars, startet vi sporenstreks arbeidet med å finne alternative måter å formidle vårt program. Det er avgjørende å både kunne fortsette å tilby vårt publikum et kvalitetsprogram, samt å formidle oppdrag til forfattere og frilansere. Det offentlige ordskiftet rundt litteratur bør ikke settes på pause under krisen. Tvert imot! Om noe ser vi at befolkningen vender seg mot kunst og kulturuttrykk med en større intensitet enn tidligere. Vi trenger litteraturen til både å bearbeide våre egne erfaringer, og til å flykte fra de.

Men bevilgningen fra Fritt Ord har vi fått en betydelig støtte til den omstillingsprosessen vi nå er i gang med. I tillegg til å flytte det planlagte programmet over til digitale flater, er vi også i full gang med å utvide programmet, og jobbe frem nye programkonsepter inspirert av omstendighetene. Det vil bli mer program og verkstedaktiviteter for barn som er hjemme på dagtid, og en egen forelesningsserie med forfattere som vi har kalt "Krisehåndtering". Blant annet. Følg med, vi publiserer fortløpende nytt program på nettsiden.

En gang vil krisen ta slutt. Vi gleder oss. Da skal vi alle møtes igjen. Klemme, sitte tett og skåle. Digital formidling kan aldri erstatte menneskelig nærvær. Heldigvis. Men vi vet også at klimakrisen ikke forsvinner med koronaen. Og vi har lenge forstått at utviklingen av digitale formidlingsplattformer vil være et nødvendig tiltak for å redusere reisevirksomhet og utslipp. Slik sett er Litthus i Ditthus ikke bare en satsing for koronakrisen, men en satsing for fremtiden. Vi gleder oss til å møte den sammen med dere, både via verdensveven og på huset som vi alle er så glade i.

Digital klem fra programansvarlig, Heidi Bøhagen.

 

02.04.2020