LittfestBergen slepper dei første namna

Følg med på nettsida som blir lansert 6. november.

Bergen internasjonale litteraturfestival (LittfestBergen) inviterer til fire dagar med internasjonal og norsk sakprosa og skjønnlitteratur 14.–17. februar 2019.

Nettsida littfestbergen.no blir lansert 6. november. Her kan du lese om festivalen, den nye lesesirkelen med festivalforfattarar og få med deg dei første store internasjonale namna som kjem til Bergen i februar.

I mellomtida, følg gjerne LittfestBergen på Facebook.

//

LitFestBergen announces its first names

Keep up-to-date with the website, which launches on 6 November.

The Bergen International Literary Festival (LitFestBergen) is inviting the world to four days of celebrating international and Norwegian non-fiction and fiction from 14-17 February 2019.

Its littfestbergen.no website (also in English) launches on 6 November. Go here to read about the festival, the new reading circle and the first major international names who will be visiting Bergen in February.

In the meantime, follow LitFestBergen on Facebook.