Litteraturhusene ber om krisehjelp

Litteraturhusene i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Skien og Trondheim har gått sammen om et brev til Kulturdepartementet.

Lederne ved de fem store litteraturhusene i Norge har nå sendt et brev til Kulturdepartementet og til sentrale politikere om den alvorlige situasjonen vi er i.

Litteraturhusene er viktige oppdragsgivere, og vi ønsker å være det også etter krisen, men nå er situasjonen akutt.

Hvis situasjonen trekker ut, risikerer vi at Norge ikke har noen litteraturhus igjen når denne epidemien er over. Det vil få dramatiske ringvirkninger for hele kulturøkonomien og for det store demokratiske ordskiftet.

Vi ber derfor om:

at Regjeringen inkluderer litteraturhusene i en krisepakke til kulturinstitusjoner som opplever store inntektsbortfall som følge av forbudet mot folkeforsamlinger og kulturarrangementer og ettervirkningene av disse forbudene. Vi er derfor svært positive til tiltakspakken for å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Vi ber om at denne løsningen blir gjort gjeldende for samtlige måneder forbudet mot kulturelle forsamlinger varer, og også utvides til å gjelde bortfall av leieinntekter for kulturinstitusjoner som har dette som en vesentlig del av inntekten sin.

at Regjeringen tar hensyn til det massive bortfallet av inntekter for litteraturhusene i arbeidet med statsbudsjettet 2021, siden epidemien satte inn ti dager etter frist for innlevering av søknadene til statsbudsjett. Vi ber videre om at litteraturhusene og andre berørte kulturinstitusjoner får levere et tilleggsnotat til statsbudsjettsøknadene om konsekvensene av korona-epidemien for sin institusjon.

Les hele oppropet her.

Flere av litteraturhusene går i gang med digitale produksjoner av arrangementer. Litteratuurhuset i Bergen vil avvikle arrangementer digitalt snarlig. Litteraturhuset i Fredrikstad opplyser at første tilbud kan være klart allerede til helgen. Litteraturhuset i Oslo har allerede flere programposter tilgjengelig digitalt.