Kristin Helle-Valle får Bergen kommunes kulturpris

Les mer om prisen og begrunnelsen her.

Hvert år tildeles Bergen kommunes kulturpris en person eller gruppe som har gitt et vesentlig løft for byens kulturliv. I år går prisen til Kristin Helle-Valle, daglig leder ved Litteraturhuset i Bergen.

Bergen kommune skriver i sin begrunnelse:

Bergen kommunes kulturpris kan tildeles en person eller gruppe som har virket til et vesentlig løft for kulturlivet i Bergen. Det stilles ingen krav til genre eller type virksomhet. Blant kriteriene for prisen er at et kunst- eller kulturfelt eller en institusjon er gitt et vesentlig løft i sitt innhold, i forhold til publikum og / eller ved å synliggjøre Bergen nasjonalt eller internasjonalt som kulturby.

I 2019 innstilles Kristin Helle-Valle for sin viktige innsats for å løfte, vitalisere og synliggjøre det litterære feltet i Bergen.

Som initiativtaker til og daglig leder for Litteraturhuset i Bergen har Helle-Valle gitt byen et levende, pulserende litteraturhus midt i byen. På seks år er huset blitt en institusjon det nesten er umulig å forestille seg byen og litteraturfeltet uten. Her kan publikum oppleve et rikt og bredt litteraturprogram av høy kvalitet, og huset er blitt en av byens viktigste samtale- og debattarenaer.

Litteraturhuset er blitt et lavterskel samlingssted med plass til alle; både barn, ungdom,
fremmedspråklige, de som kan mye om litteratur og de som vil lære mer. Gjennom sitt program løfter Litteraturhuset frem hele bredden av det litterære feltet, og her gis plass til både prosa, drama og lyrikk, til debutanter og debattanter, til litteraturkritikken, det uoversatte og det faglitterære.

Kristin Helle-Valle har ikke bare skapt et levende litteraturhus for byens befolkning, hun har også arbeidet for hele verdikjeden på litteraturfeltet. På huset tilbyr hun gratis skriveplass til forfattere, og her finnes også byens eneste uavhengige bokhandel. Hun har engasjert seg i kultur- og litteraturpolitikken, og taler stadig litteraturfeltets og Bergens sak både lokalt og nasjonalt.

Hun har samarbeidet tett med det kreative feltet og med andre institusjoner og organisasjoner i byen, og gitt plass og rom for utvikling av nye, selvstendige tiltak. Av de siste initiativene som har sprunget ut fra Litteraturhuset kan nevnes det bransjefremmende tiltaket Tekstallianse, og ikke minst den nye internasjonale litteraturfestivalen, LittfestBergen.

Tekstalliansen skal arbeide for å fremme litteraturen i hele vestlandsregionen, og skal bidra til kompetanseheving, bedre vilkår for produksjon og formidling av litteratur, samt styrking av profesjonelle bransjeaktører. Det var på høy tid at litteraturfeltet fikk sin egen nettverks- og kompetanseorganisasjon, slik vi har hatt det på øvrige fagfelt.

Man kan også si det var på høy tid at byen fikk en stor, samlende litteraturfestival. Dersom årets suksessfestival kan være en indikator på kommende år kommer den garantert til å sette Bergen på kartet som litteraturby både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom sitt virke på Litteraturhuset har Kristin Helle-Valle med sin utrettelige energi, drivkraft og pågangsmot bidratt til å gi hele litteraturfeltet i Bergen et etterlengtet løft.

Kristin Helle-Valle takker kommunen og alle bidragsytere

Tusen, tusen takk for en hjertevarmende og støttende begrunnelse for å gi meg denne kulturprisen. Tusen takk til Bergen kommune, som helt fra Monica Mæland og Trude Drevlands tid i 2009 og frem til i dag, gjennom ulike personer, partier og
konstellasjoner, har støttet opp om arbeidet mitt med å etablere og drive Litteraturhuset i Bergen. Jeg er så heldig!

Det er med stolthet jeg underveis i denne historien har kunnet si at kommunen alltid har heiet på meg og hjulpet meg til å forstå byråkratiets og søknadenes irrganger. Og hvis jeg har bedt om hjelp, har det stått folk parat til å forklare og veilede. Kommunen har vært med på å gjøre det mulig for meg å gi noe tilbake til denne fantastiske byen i et fantastisk Vestland. Hurra for byråkrater og kulturpolitikere i Bergen!

Jeg må samtidig få takke alle andre bidragsytere og hjelpere, jeg nevner dem ikke med navn her nå, men både i og utenfor Litteraturhuset er detenkeltpersoner og institusjoner som har gjort det mulig å skape en kulturinstitusjon som man i dag ikke kan tenke seg at ikke fantes. Jeg er så glad i dere alle, og veldig stolt av at det er mulig å lage noe så fint sammen.

Det er beundringen for forfattere av alle slag, bøkene deres som har beriket livet mitt, og diskusjoner om meningen med det hele i en verden som vår, som motiverte meg og fremdeles motiverer meg til å brenne for dette huset. Tusen takk til dere som er med på å få oss til å tenke nye tanker: - for det er best å vite, ellers vet man aldri...

Tusen takk.

Og til slutt - for ikke å miste fremdriften i kampen for de frie ordene, bruker jeg gjerne prispengene på enveisbilletter for å få flyttet Språkrådet til Bergen. Her er det bra å være! Hurra for verdens fineste by og folk!


 

Foto: Paul S. Amundsen