«For–»

Litteraturhuset i Bergen starter eit langsiktig prosjekt for å styrke det litterære feltet.

Prosjektet har fått navnet For- og skal stimulere til produksjon, formidling og distribusjon av vestlandslitteraturen. Programmet og aktivitetane skal utviklast i samarbeid med litteraturmiljøet, ikkje minst forfattarane sjølve, og slik styrke livslinja frå bokidé til ferdig produkt. Gjennom eit skjerpa bransjefokus er målet at den skapande, litterære verksemda skal vekse, at lesarane blir fleire og at forfattarar skal kunne leve og verke på Vestlandet.

Har du innspel til aktivitetar du ynskjer deg kan du melde dei inn her.

Linda Børnes skal leie dette arbeidet.

Kontaktinfo: +47 98285108 | linda@litthusbergen.no

Les meir om vinterens program:

16.–18. januar: Søknadsbonanza

13. februar: Boka til verda

28. februar: I eigne hender

28. mars: Litterær samtaleleiing