«For–»

Litteraturhuset i Bergen starter eit langsiktig prosjekt for å styrke det litterære feltet.

Prosjektet har fått navnet For- og skal stimulere til produksjon, formidling og distribusjon av vestlandslitteraturen. Programmet og aktivitetane skal utviklast i samarbeid med litteraturmiljøet, ikkje minst forfattarane sjølve, og slik styrke livslinja frå bokidé til ferdig produkt. Gjennom eit skjerpa bransjefokus er målet at den skapande, litterære verksemda skal vekse, at lesarane blir fleire og at forfattarar skal kunne leve og verke på Vestlandet.

Har du innspel til aktivitetar du ynskjer deg kan du melde dei inn her.

Linda Børnes skal leie dette arbeidet.

Kontaktinfo: +47 98285108 | linda@litthusbergen.no

Les meir om vårens program:

9. april: Innføring i innkjøpsordningen

29. april: Frilansbonanza

30. april: Frilansbonanza

8. mai: Bokbransjespesial

Etter møtet 8. mai inviterer vi til stiftelsesmøte der prosjektet For– skal etableres som egen organisasjon. Alle er hjertelig velkommen! Les mer her.